prometheus

2017 | syenite stone (Sluknov, CZ) | 160x130x130 cm, 60x140x140 cm